DIERGEZONDHEID 2024-07-19T13:44:29+00:00
Nederlandse Pluimveeverwerkers

Bij de productie van pluimveevlees is diergezondheid essentieel. Dit is niet alleen belangrijk voor de voedselveiligheid, maar ook om het risico te verminderen op zoönotische ziekten, die mensen kunnen infecteren. Binnen de EU zorgen uitgebreide monitorings- en uitroeiingsprogramma’s ervoor dat dierziekten strikt worden gecontroleerd. De ‘van boer tot bord’-benadering betekent een strikte controle van vermeerderingskoppels tot het eindproduct, wat zorgt voor een hoge standaard van veiligheid en kwaliteit in de gehele productieketen.

Bij de productie van pluimveevlees is de gezondheid van de dieren van groot belang. Niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook om het risico te verminderen van zoönotische ziekten die mensen infecteren. Binnen de Europese Unie zorgen uitgebreide monitorings-en uitroeiingsprogramma’s ervoor dat dierziekten strikt worden gecontroleerd. De unieke benadering van boer tot bord betekent een strikte controle van de vermeerderingskoppels tot het eindproduct.

Monitoring Program

Monitoringsprogramma

Voorkomen is beter dan genezen, vooral als het gaat om uitbraken van dierziekten. Daarom ontwikkelde de Nederlandse pluimveesector strenge monitoringsprogramma’s om eventuele tekenen van dierziekten in een vroeg stadium op te sporen.

Lees meer
Avian Influenza

Aviaire Influenza

Aviaire influenza is een van de meest verstorende pluimveeziekten wereldwijd, waardoor controle en uitroeiing van groot belang zijn. Nederland heeft strikte programma’s opgezet om aviaire influenza effectief te beheersen en de gezondheid van de pluimveestapel te waarborgen.

Lees meer
Antibiotics

Antibiotica

Hoewel het soms essentieel is om de gezondheid van dieren te behouden, is het gebruik van antibiotica al enkele jaren een punt van discussie. De EU en haar lidstaten hebben daarom het gebruik van antibiotica in de veehouderijsector succesvol teruggedrongen.

Lees meer