DIERGEZONDHEID 2018-10-19T00:22:46+00:00
Nederlandse Pluimveeverwerkers

Bij de productie van pluimveevlees is de gezondheid van de dieren van groot belang. Niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook om het risico te verminderen van zoönotische ziekten die mensen infecteren. Binnen de Europese Unie zorgen uitgebreide monitorings-en uitroeiingsprogramma’s ervoor dat dierziekten strikt worden gecontroleerd. De unieke benadering van boer tot bord betekent een strikte controle van de vermeerderingskoppels tot het eindproduct.

Bij de productie van pluimveevlees is de gezondheid van de dieren van groot belang. Niet alleen voor voedselveiligheid, maar ook om het risico te verminderen van zoönotische ziekten die mensen infecteren. Binnen de Europese Unie zorgen uitgebreide monitorings-en uitroeiingsprogramma’s ervoor dat dierziekten strikt worden gecontroleerd. De unieke benadering van boer tot bord betekent een strikte controle van de vermeerderingskoppels tot het eindproduct.

Monitoring Program

Monitoringsprogramma

Voorkomen is beter dan genezen, vooral als het gaat om uitbraken van dierziekten. Dit is waarom de Nederlandse pluimveesector strenge monitoringsprogramma’s ontwikkeld heeft om eventuele tekenen van dierziekten in een vroeg stadium op te sporen.

Lees meer
Avian Influenza

Aviaire Influenza

Als een van de pluimveeziekten die de meeste verstoring veroorzaakt in de wereldwijde pluimveesector is het van groot belang aviaire influenza te controleren en uit te roeien. Nederland heeft strikte programma’s om dit te waarborgen.

Lees meer
Antibiotics

Antibiotica

Hoewel het soms cruciaal is om de gezondheidstoestand van dieren te handhaven is het gebruik van antibiotica al enkele jaren een punt van discussie. De Europese Unie en haar lidstaten hebben daarom met succes het gebruik van antibiotica in de veehouderijsector teruggedrongen.

Lees meer