Monitoringsprogramma 2018-10-19T00:36:21+00:00
Monitoring Program

Monitoringsprogramma

Bij de preventie en uitroeiing van dierziekten is het van groot belang dat er een goed opgezet monitoringsprogramma aanwezig is. De Europese Unie heeft een aantal van de best ontwikkelde monitoringsprogramma’s ter wereld. De Europese Unie stelt basisregels vast door dergelijke bewakingsprogramma’s en deze worden verder geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de lidstaten.

Nederland heeft een uitgebreid monitoringsplan voor de pluimveesectoren, waaronder bijvoorbeeld sampling on avian influenza, Newcastle disease and different types of Salmonella.

The plan includes guidelines on when sampling has to be done, who is responsible for taking the samples and which samples should be taken.

With this monitoring plan, the Netherlands has succeeded in detecting and largely eradicating several important animal diseases. The occurrence of salmonella as an example has decreased significantly over the years.

Financiering van de programma’s

De Nederlandse sector en het ministerie hebben samen het Animal Health Fund opgericht. Monitoring en uitroeiing van aangifteplichtige ziekten (Bijv. aviaire influenza, MG./ M.s. en bepaalde salmonella’s)worden door dit fonds gefinancierd. Alle boeren betalen een bepaalde heffing. Het ministerie en de dierensectoren evalueren jaarlijks de verdeling van de heffingen en beoordelen de te verwachten kosten in het komende jaar.

Schema monitoring  voor pluimveebedrijven
Source: AVINED (translated)