OVER ONS 2018-10-19T00:15:50+00:00
Nederlandse Pluimveeverwerkers

Holland Poultry is een initiatief van NEPLUVI en haar leden.
NEPLUVI is de Nederlandse sector organisatie voor de pluimvee verwerkende industrie; haar leden zijn pluimvee slachthuizen, uitsnijderijen en overige verwerkers.

Holland Poultry is een initiatief van NEPLUVI en haar leden.
NEPLUVI is de Nederlandse sector organisatie voor de pluimvee verwerkende industrie; haar leden zijn pluimvee slachthuizen, uitsnijderijen en overige verwerkers.

Nederland is, wereldwijd, een belangrijke leverancier van pluimveevlees. De Nederlandse pluimveeproducten worden wereldwijd geleverd, op ieder continent. Wij zijn trots op de hoge standaarden waaronder wij onze producten produceren. Op het gebeid van voedsel veiligheid en product kwaliteit behoort Nederland bij de top van de wereld. En uiteraard willen wij deze kennis delen!

Met deze reden hebben wij dit online platform gecreëerd.

About Us

Hier lichten wij de strikte wetgeving en de private kwaliteitssystemen, waaronder de Nederlandse pluimveesector zijn producten produceert, nader toe.

De manier waarop de bevoegde autoriteiten toezicht houden op de productie; het monitoren van en de uitroeiingsprogramma’s voor belangrijke dierziekten en ziekteverwekkers en de particuliere initiatieven die zijn genomen om de dierenwelzijn en productkwaliteit te verbeteren zijn slechts enkele onderwerpen die worden aangekaart op deze website.

De Nederlandse pluimveehouders willen transparant zijn over hun productiesystemen en delen deze informatie met trots.

Nederlandse Pluimveehouders