Kwaliteitsschema’s 2024-07-16T15:00:29+00:00
Quality Schemes

Kwaliteitsschema’s

Europese en nationale wetgevingen leggen een breed scala aan regels vast waaraan pluimveehouders en verwerkers moeten voldoen. Daarnaast hebben verschillende EU-lidstaten particuliere kwaliteitsschema’s ingevoerd, die verder gaan dan de wettelijke vereisten. In Nederland is dit de Integrale Keten Beheersing (IKB).

Het IKB-systeem

Deelname aan het IKB is vrijwillig, maar er gelden strikte voorwaarden voor elk onderdeel van de productieketen, van broederijen en fokkerijen tot vleesverwerkers. Officiële certificerende instellingen voeren minstens één keer per jaar inspecties uit en verstrekken certificaten die een jaar geldig zijn.

Momenteel dekt de IKB bijna 100 procent van de Nederlandse pluimveesector.

Meer informatie over het IKB-certificatieschema is te vinden op de website van AVINED.

Andere lidstaten hebben hun eigen particuliere regelingen. Duitsland heeft bijvoorbeeld het QS-systeem, vergelijkbaar met het IKB-schema.