De Europese Unie 2018-10-19T01:45:59+00:00
European Union

De Europese Unie

De Europese Unie is een unieke economische en politieke samenwerking tussen 28 lidstaten welke in 1985 door 6 landen werd opgericht. Oorspronkelijk was het idee van de Europese Unie dat landen die voor handel van elkaar afhankelijk zijn, niet zo gemakkelijk in gewelddadige conflicten belanden. Naarmate de Unie zich verder ontwikkelde was de centrale overheid niet alleen meer betrokken bij economische kwesties maar ook op bredere beleidsgebieden. Dit omvat bijvoorbeeld problemen met betrekking tot het klimaat, het milieu en de volksgezondheid.

Gelijke Wetgeving

Een aantal Europese instellingen leidt de Europese Unie waarvan sommige rechtstreeks gekozen zijn door de burgers van de Unie. Deze instellingen leggen wetgevingen vast voor de hele Unie. Deze voorschriften bevatten bijvoorbeeld eisen voor voedselveiligheid en diergezondheidscontrole. Dit zorgt ervoor dat alle lidstaten op hetzelfde basisniveau van veiligheid, hygiëne en kwaliteit handelen. In de meeste gevallen mogen lidstaten hogere normeren aanhouden zolang de landen tenminste voldoen aan alle EU-regelgevingen.

De Europese Unie legt veel nadruk op de transparantie van het besluitvormingsproces en andere procedures. Daarom bevat de Eur-Lex website alle relevante EU-wetgevingen en is dit toegankelijk voor het publiek.

Uitvoering

Elke lidstaat heeft zijn eigen bevoegde autoriteit. In Nederland is dit de NVWA. Deze autoriteiten zorgen ervoor dat bedrijven de relevante wetgeving op de juiste manier implementeren. Het Voedsel-en Veterinair Bureau (VVB), van de Europese Unie houdt op haar beurt toezicht op de nationale autoriteiten. Het (VVB) voert regelmatige inspecties uit in alle lidstaten om te zorgen dat alle landen op een even hoog niveau blijven presteren.

Handel

Binnen de Europese Unie is een interne markt. Dit betekend dat goederen en mensen vrij kunnen bewegen tussen EU lidstaten zonder grenzen, alsof ze zich verplaatsen binnen één land. Voor de verplaatsing van levende dieren zijn registratiesystemen aanwezig om te zorgen dat de bevoegde autoriteiten weten waar de dieren zich op ieder moment bevinden. De EU-instellingen controleren de invoer in de Europese Unie op centraal niveau. Alleen de EU kan andere landen toegang tot de markt verlenen. De bevoegde lokale autoriteiten voeren aan de grens opnieuw de inspecties uit. Momenteel kunnen zowel de afzonderlijke lidstaten (bilaterale overeenkomsten) en de EU als geheel met derde landen onderhandelen. De bevoegde autoriteit van het land van export geeft diergezondheidscertificaten uit nadat is voldaan aan alle eisen waar het land van bestemming om gevraagd heeft.

European Union