Aviaire Influenza 2019-05-21T14:57:58+00:00
Avian Influenza

Aviaire Influenza

In de afgelopen Jaren is overal ter wereld een toename van uitbraken van aviaire influenza te zien. Samen met de ziekte van Newcastle behoort de vogelgriep tot de vogelziekten die volgens de OIE gemeld moeten worden.

Over het algemeen kan vogelgriep worden onderverdeeld in twee soorten: laag en hoog pathogeen. Maatregelen en handelsbeperkingen hangen af van het type omdat laag-pathogene stammen minder invloed hebben op de dieren zelf en geen risico zijn voor mensen, terwijl de hoge pathogene stammen destructiever zijn en ziekten bij mensen kunnen veroorzaken.

De Europese Unie heeft strikte wetgevingen en vastgelegd hoe aviaire influenza te monitoren, voorkomen en uit te roeien. Dit is gebaseerd op de internationale richtlijnen van de OIE. De afzonderlijke lidstaten hebben dit in hun nationale wetgeving opgenomen en sommige (zoals Nederland) nemen nog strengere maatregelen.

Deze infographic toont de maatregelen die in Nederland worden genomen zodra een uitbraak wordt vermoed.