Antibiotica 2024-07-19T14:51:59+00:00
Antibiotics

Antibiotica

Bij het houden van dieren is het essentieel om hun gezondheid en welzijn te waarborgen. Dit houdt in dat er strikte maatregelen worden genomen voor huisvesting en beheer om ziekten te voorkomen. Wanneer infecties optreden, kan het nodig zijn om dieren te behandelen, vaak met antibiotica om het herstel te ondersteunen.

Bijwerkingen van antibioticagebruik

Het overmatig gebruik van antibiotica heeft bijwerkingen. Ongecontroleerd gebruik kan leiden tot antibioticaresistentie, waardoor infecties moeilijker te behandelen zijn. Dit probleem treft niet alleen de dierensector, maar ook de menselijke gezondheid.

Plan voor vermindering antibioticagebruik

In 2008 hebben de Nederlandse dierensectoren, de overheid en de organisatie van dierenartsen een plan opgesteld om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen. Dit plan heeft geleid tot aanzienlijke successen: in 2017 was er een algehele afname van 63% in de dierlijke sectoren en een reductie van 74% in de slachtkuikensector. Het gebruik van cruciale antibiotica voor de menselijke gezondheidszorg is nog sterker verminderd.

In het plan is vastgelegd dat alleen dierenartsen antibiotica mogen voorschrijven na een beoordeling op het bedrijf, wat voorheen door de boeren zelf werd gedaan. Alle antibioticagebruik wordt geregistreerd in een centrale database die gecontroleerd wordt door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa). Dieren met antibioticaresiduen mogen niet worden geslacht voor menselijke consumptie.

Actieplan voor verdere reductie

In 2015 werd een nieuwe overeenkomst bereikt om het gebruik van antibiotica verder te verminderen, aangezien de afname leek te vertragen. Elke dierensector ontwikkelde specifieke plannen voor verdere reductie vóór 2020. Dit plan bleek succesvol, met een 74% vermindering van antibioticagebruik in de vleeskuikensector in 2017 ten opzichte van 2009.