Antibiotica 2019-01-11T10:42:07+00:00
Antibiotics

Antibiotica

Bij het houden van dieren is het zorgen voor een goede gezondheid en welzijn voor de dieren belangrijk. Zo worden er bijvoorbeeld strikte maatregelen op onderkomen en beheer genomen om te voorkomen dat dieren met ziekten worden besmet.

Soms komen infecties voor waarna dieren misschien moeten worden behandeld. Vaak gaat het om het gebruik van antibiotica om het herstelproces te ondersteunen.

De bijwerkingen van antibioticagebruik

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat veelvuldig gebruik van antibiotica leidt tot bijwerkingen. Ongecontroleerd gebruik van antibiotica kan leiden tot resistentie tegen bacteriën. Dit betekent dat de antibiotica ze niet meer beïnvloeden en de infecties ongeneeslijk worden. Dit heeft niet alleen effect in de dierlijke sector maar het is ook aangetoond dat deze resistente bacteriën door kunnen stromen naar mensen waardoor behandeling van menselijke ziekten moeilijker wordt.

De Nederlandse dierensectoren, de overheid en de organisatie van dierenartsen in 2008 een plan opgesteld om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen.

Sterke vermindering van antibioticagebruik

Om het tij te keren hebben de Nederlandse dierensectoren, de overheid en de organisatie van dierenartsen in 2008 een plan opgesteld om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te verminderen.

En met groot succes.

In 2017 bereikte de algehele afname in de dierlijke sectoren al 63%. Voor slachtkuikens was de reductie zelfs 74%. Het gebruik van antibiotica die cruciaal zijn in de menselijke gezondheidszorg, de zogenaamde derde generatie antibiotica, is nog sterker afgenomen.

Enkele van de afspraken die in het plan zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld dat alleen dierenartsen antibiotica mogen voorschrijven na beoordeling van de situatie op het bedrijf. Vroeger mochten boeren zelf antibiotica toedienen.

Alle antibioticagebruik wordt geregistreerd in een centrale database, in Nederland wordt dit gecontroleerd door de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa).

Een ander voorbeeld is het feit dat dieren die restanten van antibiotica bevatten niet mogen geslacht voor menselijke consumptie.

Actieplan voor verdere reductie

De dierensectoren, ministeries en vereniging van dierenartsen kwamen in 2015 tot een nieuwe overeenkomst omdat de vermindering leek te vertragen. Elke dierensector ontwikkelde zijn eigen plannen om het gebruik van antibiotica nog vóór 2020 te verminderen. Het plan is al succesvol: in 2017 is het gebruik van antibiotica in de vleeskuikensector met 74% verminderd ten opzichte van 2009.