Campylobacter 2018-10-19T00:52:41+00:00

Campylobacter

Campylobacter is een bacterie in de darmen die infecties kan veroorzaken die leiden tot de ziekte camylobacteriose. Omdat het de hoofdoorzaak is van diarree in de Europese Unie is vermindering van de aanwezigheid in vlees een belangrijk aandachtspunt van de sector.

Vermindering van de aanwezigheid van campylobacter in pluimveevlees.

In 2009 hebben de Nederlandse pluimveesector en de overheid een plan opgesteld om de aanwezigheid van campylobacter in pluimveevlees te verminderen. 

Om de aanwezig van campylobacter in eind producten te verminderen worden zowel op de boerderijen als in de verwerkingsinstallaties stappen ondernomen. Het aantal met campylobacter geïnfecteerde vogels is sinds 2009 aanzienlijk verminderd, wat logischerwijs ook heeft geleid tot een vermindering van aanwezigheid van de bacteriën in het eindproduct.

Vleesverwerkers houden de aanwezigheid van de bacteriën constant in de gaten en ondernemen actie in hun processen als een toename van de infectie wordt vastgesteld.

Vanwege dit plan is de aanwezigheid van campylobacter in pluimveevlees al van 9,8% in 2009, gedaald tot 4,9% in 2016.

De laatste en ook zeer belangrijke stap is een goede hygiëne in de keuken van de consument. Rauw kippenvlees moet apart worden bereid van andere voedingsmiddelen om kruisbesmetting te voorkomen. Last but not least, het goed wassen van de handen na het hanteren van rauw vlees en het correct reinigen van de gebruikte materialen vermindert het risico op besmetting nog meer.

.