About | Van der Meer – nl 2019-02-06T09:22:11+00:00

It Heech 44, 9035 AE Dronryp, The Netherlands    |    info@wvandermeer.nl    |    +31 517231641    |    www.wvandermeer.nl

W. van der Meer en Zonen

Van der Meer

Een bedrijf met een geschiedenis sinds 1935!

In 1935 werd het gebouw waarin momenteel een pluimveeverwerker is gehuisvest, gekocht door Wytze van der Meer, de oprichter van het bedrijf. Aanvankelijk specialiseerde hij zich in de handel van wol producerende runderen, pluimvee en konijnen, maar al snel werden kippen van de ingewanden ontdaan en het merknaam WMD (Wytze van der Meer Donrijp) ontstond.

Het familiebedrijf heeft zich kunnen uitbreiden naar wat het nu is: een moderne fabriek waarin 48 mensen met de juiste expertise garant staan voor de hoge kwaliteit van ons eindproduct: de soepkip.

Visie

Om een veilig soepkipproduct tegen een redelijke prijs te leveren behandelen W. van der Meer en Zonen B.V. haar werknemers, de dieren, het apparatuur en de omgeving op een duurzame manier, zoals een goede huisvader zou doen. Als verwerkers van het bijproduct van de eierindustrie, de soepkip, zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij, de dieren en het milieu.

Bij de familie Van der Meer zijn wij trots op ons bedrijf en de manier waarop wij onze dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren met onze hechte groep medewerkers.

Productieproces

Het levende pluimvee is uitsluitend afkomstig van goedgekeurde pluimveebedrijven. Deze leveranciers worden elke 6 maanden geëvalueerd. De dieren worden met eigen transport en chauffeurs met zorg naar de slachthuizen gebracht waar de dieren de volgende stappen in het productieproces ondergaan:

  • Bij levering worden de kratten gelost en in het opslaggebied geplaatst. Daarna worden de dieren uitgeladen, op de slachtlijn gelegd en bedwelmd. Via de slachtlijn worden de dieren naar de verschillende afdelingen getransporteerd;
  • Op de pluk afdeling worden de kippen uitgebloed en geplukt;
  • In de panklaar ruimte worden alle karkassen individueel gecontroleerd en organen verwijderd;
  • In de koelruimte worden de karkassen gekoeld met koud water en op de weeglijn geplaatst na sortering voor A- en B- kwaliteit;
  • Bij het pakstation worden de dieren individueel gewogen en gesorteerd per gewichtsklasse. Karkassen van B-kwaliteit worden automatisch in verschillende kippendelen gesneden en/of verder verwerkt tot mechanisch gescheiden vlees van 3mm.
  • In de vriezer worden karkassen en stukken kip diepgevroren, opgeslagen en uiteindelijk getransporteerd naar de klant.

Kwaliteit en Duurzaamheid

Sinds de start staan in ons bedrijf de kwaliteit en voedselveiligheid centraal. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen, resulterend in tevreden klanten en gegarandeerde continuïteit, is ons kwaliteitssysteem gecertificeerd volgens de ISO22000 norm.

Sinds 2009 heeft W. van der Meer en Zonen B.V. een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO22000 norm. ISO22000 is een ISO-norm waarin eisen worden gesteld aan een organisatie in de voedselketen. De ISO22000 norm is in eerste plaats een beheersysteem voor voedselveiligheid waarin een HACCP-systeem en een GHP (Good Hygienic Practices) zijn geïntegreerd.

ISO22000 legt de nadruk op voedselveiligheid, het toevoegen van voedselveiligheidsbeleid/ management en kwaliteit/beleid. Kwaliteit kan worden gedefinieerd als alles wat de klant verwacht; dit omvat natuurlijk ook voedselveiligheid.

Distributie

Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen worden alle processen in eigen beheer uitgevoerd. Onze eigen chauffeurs halen de levende kip op in Nederland en Duitsland.

We willen het eindproduct met ons eigen transport rechtstreeks aan onze klanten in Nederland en België leveren. Containers voor export buiten Europa worden onder eigen toezicht geladen, ondanks het feit dat de meeste containers af fabriek worden verkocht.

Producten

• Hele kippen 1000gr – 1500gr individueel verpakt in polybags (IWP)
• Hele kip naakt/bulk verpakt 10kg
• 10 kg kippenpoten
• 10 kg kippenvleugels
• 10 kg poten
• 10 kg kippenkammen
• 10 kg kippenruggen
• kippennekken, naakt verpakt/blok bevroren

Al deze producten kunnen worden geleverd, zowel van conventionele boerderijen als vrije uitloop of biologisch.

FOTO GALLERIJ