Huisvesting types 2018-10-19T01:30:28+00:00
Housing Types

Huisvesting types

Naarmate het welzijn van de dieren en de manieren om dierlijke producten te produceren steeds meer de focus van de samenleving wordt, beginnen de dierlijke sectoren zich aan te passen. In Nederland heeft dit geleid tot een grote variëteit aan initiatieven voor nieuwe huisvestingssystemen voor dieren, waaronder pluimvee.

De meeste van deze huisvestingen zijn gericht op het verbeteren van dierenwelzijn gebaseerd op de natuurlijke behoeften en het gedrag van dieren. Dit betekent trager groeiende dieren, natuurlijk licht, verrijkingsmateriaal, meer ruimte etc.

Een reeks concepten

Aan de ene kant van het spectrum vinden we het reguliere huisvestingssysteem dat gebruikelijk is in de meeste pluimvee producerende landen. Aan de andere kant vinden we de biologische boerderijen. Daar tussen zijn veel concepten en initiatieven gestegen, elk met zijn eigen specifieke vereisten. De tabel toont enkele van deze belangrijkste huisvestingssystemen en een aantal van hun vereisten. Zo heeft de Nederlandse Dierenbescherming eisen gesteld voor de meeste diersectoren. Ze verdelen de vereisten in 3 sterren categorieën: 1 ster betekent dierenwelzijn een beetje boven reguliere boeren en 3 sterren is gelijk aan biologische landbouw.

Alle pluimveebedrijven moeten zich houden aan de Europese en nationale wetgeving.

Deelname aan een van de andere initiatieven is vrijwillig.